Plametall.cat
ServeisPla de PromocióDocumentacióContacte
Contacte
Pla Metall

Servei de promoció internacional del sector metal·lúrgic

El servei de promoció internacional del sector metal·lúrgic té com a objectiu ajudar i fomentar la presència de les empreses metal·lúrgiques en els mercats internacionals.

Els seus eixos d’actuació són:

Organització i coordinació de tota mena d’accions de promoció col·lectiva:

• Missions comercials directes
• Missions comercials inverses
• Participacions agrupades en fires
• Visites de prospecció en fires internacionals
• Campanyes publicitàries i d’imatge
• Missions d’estudi
• Missions d’aprovisionament
• Trobades empresarials
Assessorament i informació:

• Sobre mercats:
   - Potencials clients
   - Canals de distribució
   - Aranzels
   - Manifestacions firals més importants del sector
• Sobre l’inici i tràmits d’exportació
• Sobre ofertes i demandes de productes en mercats exteriors
• Sobre inversions i implantacions a l’exterior
• Realització de programes de diagnosi empresarial
• Realització d’estudis de mercats
• Realització d’estudis de tendències
• Elaboració i difusió d’un catàleg unificat del sector
• Elaboració i difusió periòdica d’informes i estadístiques de comerç exterior
   
Cooperació empresarial, promoció i creació de grups o consorcis d’exportació:

• Recerca de socis en països objectiu en el marc dels programes finançats per la Comissió Europea
• Gestió de la participació d’empreses associades en programes comunitaris
• Creació de Plataformes logístiques a l’exterior
• Creació de grups d’exportació en origen
• Creació de grups d’exportació en destí.
• Creació de centres d’aprovisionament.
Assessorament i tramitació d’ajuts davant l’Administració:

• Autonòmica (Acció 10)
• Nacional (ICEX)
• Europea (Comissió Europea)
   
Organització de seminaris diversos:

• Sobre mercats objectiu
• Sobre temes d’actualitat
• Sobre certàmens internacionals d’interès.
Formació:

Organització de cursos sobre temes de comerç internacional

Pla PDF

Catàleg PDF


Entitats Organitzadores, col·laboradores
Centre Metal·lúrgic UEM UPM Apemta Fegmetall Femel Acció 10 IcexContacto Home